Aktualności

Maj 2013

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Głuchowie miała zaszczyt być jednym z partnerów Wyborów Miss Polski Ziemi…

Maj – Spółdzielnia nasza otrzymała znak „Jakość i Tradycja”

Kwiecień 2013 – Promocja produktów na Targach Produktów Regionalnych „Regionalna”, które odbyły się w Centrum…

Luty 2013 – Udział na „Targach na Styku Kultur”, które odbyły się w Łodzi. Spółdzielnia…