O firmie
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Głuchowie działa od 1911r. Jest cenionym producentem całej gamy artykułów mleczarskich. Spółdzielnia specjalizuje się w produkcji najwyższej jakości twarogów, o czym świadczą przyznawane nagrody i wyróżnienia. Produkty nasze nie zawierają konserwantów i są pakowane w opakowania ekologiczne.Kontakty handlowe obejmują całą Polskę. W ostatnich latach Spółdzielnia wiele inwestuje, w 1997r uruchomiona została oczyszczalnia ścieków a w 2004r oddana została do użytku nowa hala produkcyjna wraz z magazynem chłodniczym oraz nową linia produkcyjna i aparatownią.

Spółdzielnia wdrożyła Zakładowy System Analiz Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli opartych na zasadach Hazard Analysis Critical Control Points tzw. „HACCP”.

Ciągły rozwój Spółdzielni pozwolił spełnić wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej, czym zyskał sobie możliwość sprzedaży swoich produktów na rynkach Państw Unii Europejskiej. Działania Spółdzielni zmierzają w kierunku pozyskania najwyższej jakości surowca w celu zapewnienia wysokiej jakości i trwałości produkowanych artykułów.


Stanowisko prezesa Zarządu pełni  Pani Teresa Jędraszek

Wiceprezes Zarządu – Pani Maria Kierner.

Skład Rady Nadzorczej OSM w Głuchowie wybranej na WZP w dniu 15.04.2012r.:

Szymczak Paweł
Dziąg Mirosław
Gruchała Ryszard
Kowalczyk Dorota
Mikina Honorata
Kuba Tadeusz
Leszczyński Andrzej
Perski Zdzisław
Pietrzyk Bogusława
Rosiński Mirosław
Topolski Andrzej
Walas Maria
Walas Wojciech
Piekut Antoni
Wiosna Zbigniew
Prezydium Rady
Szymczak Paweł – przewodniczący
Walas Wojciech – wiceprzewodniczący
Walas Maria – sekretarz
Pietrzyk Bogusława – członek
Topolski Andrzej – członek
Komisja Rewizyjna
Pietrzyk Bogusława – przewodnicząca
Perski Zdzisław – wiceprzewodniczący
Wiosna Zbigniew – członek
Komisja Hodowli i Skupu
Topolski Andrzej – przewodniczący
Kowalczyk Dorota – wiceprzewodnicząca
Gruchała Ryszard – członek