Historia

Historia spółdzielczości mleczarskiej na ziemi Głuchowskiej sięga roku 1911, kiedy to powstała tu Spółdzielnia działająca przez długie lata pod nazwą Ziemiańska Spółdzielnia Mleczarska w Głuchowie. Początki jej działalności były bardzo trudne, jednak dzięki ogromnemu zaangażowaniu miejscowych rolników i mieszkańców Głuchowa oraz podjętemu wysiłkowi organizacyjnemu, działalność Spółdzielni szybko się rozwijała i skupiała coraz większą liczbę dostawców mleka. Po kilku latach istnienia Spółdzielnia stała się ośrodkiem życia gospodarczego ludności Głuchowa.

Pierwsza wojna światowa zahamowała rozwój polskiej spółdzielczości mleczarskiej na całe dziesięciolecie. Spadło pogłowie krów we wszystkich wsiach, część zwierząt zarekwirowało wojsko. W roku 1917 głuchowska Spółdzielnia wznowiła działalność na szerszą skalę. W związku z rozwojem Spółdzielni i pozyskiwaniem większej ilości członków powstawały kolejno jej filie.

Mleczarnia w Głuchowie w latach 1928-29 w sezonie letnim przerabiała dziennie około 7 tys. litrów mleka, zaczęło jej brakować bazy pomieszczeniowej. Budowę nowej mleczarni rozpoczęto w 1929 r, zakończono w roku 1931. Budynek i jego wyposażenie były na owe czasy nowoczesne i zabezpieczały w pełni przerób skupionego mleka. Zapewniony był też zbyt produktów. Spółdzielnia przynosiła stałe zyski.

W okresie drugiej wojny światowej działalność Spółdzielni Mleczarskiej w Głuchowie nie została przerwana. Skupowano mleko jako kontyngent od ludności; było ono przerabiane na masło i przekazywane w dużej części na potrzeby wojska. W okresie okupacji działalność Zarządu była zawieszona, jednak już w pierwszych dniach po wyzwoleniu w 1945 r. została wznowiona.

Pierwsze lata po wojnie były okresem wytężonej pracy nad odbudową pogłowia bydła i rozwojem produkcji roślinnej. W 1956r. udało się osiągnąć poziom produkcji mleka z 1939 r. Po 1950 r. Mleczarnia poszerzyła swoją działalność o skup jaj i stała się Spółdzielnią Mleczarsko-Jajczarską.

W 1954 r. następuje modernizacja Spółdzielni i przejście z napędu parowego na elektryczny. W następnych latach w spółdzielczości mleczarskiej nastąpił pomyślny okres rozwoju organizacyjnego i gospodarczego. Głuchowska Spółdzielnia przy pomocy Kółek Rolniczych pobudowała w latach 1957-75 aż 14 zlewni mleka. W latach 70-tych zmodernizowano też gruntownie budynki administracyjne i linię produkcyjną OSM w Głuchowie.

W 1983 r. Spółdzielnia działała na terenie 4 gmin, obejmując 54 sołectwa. Zatrudniała 52 wozaków dowożących mleko do punktów skupu, których posiadała 16. Głównymi kierunkami bieżącego działania Rady Nadzorczej i Zarządu były wysiłki zmierzające do dalszej modernizacji i przebudowy zakładu, które miały poprawić: warunki pozyskiwania mleka przez członków, dalsze zwiększenie zdolności produkcyjnych, lepsze zaopatrzenie rynku w artykuły nabiałowe.

Spółdzielnia w ostatnich latach sporo inwestowała: w 1997 r. została oddana do użytku Oczyszczalnia ścieków. Zakupiono także maszynę pakującą do kefirów, zwiększono bazę transportową. Zwiększono park maszynowy poprzez zakup: pakowaczki do mleka, pakowaczki próżniowej, pakowaczki do masła, teksturatora do serów, urządzeń chłodniczych, przetrzymywacza do śmietany, wirówki do mleka, instalacji chłodniczej amoniakalnej. Praca firmy została oczywiście w pełni skomputeryzowana w celu ulepszenia i zwiększenia wydajności.

W 2004r została oddana do użytku nowa hala produkcyjna wraz z magazynem chłodniczym, oraz nowa aparatownia wyposażona w pasteryzatory nowej generacji do mleka i śmietanki. Uruchomiona została nowa linia technologiczna do produkcji szerokiej gamy twarogów. Inwestycja ta została częściowo sfinalizowana przez program SAPARD.

Z chwilą wejścia do Unii Europejskiej Zakład został zakwalifikowany decyzją 40/2004 do prowadzenia sprzedaży mleka i przetworów mleczarskich na rynek Unii Europejskiej.

Rok 2006 to kolejne inwestycje, modernizacja starego budynku produkcyjnego i oddanie do użytku na terenie zakładu – sklepu spożywczo–przemysłowego z całą gamą własnych produktów mleczarskich, oddano również do użytku nowe pomieszczenie: laboratorium oceny surowca fizyko–chemicznego i mikrobiologicznego. W kolejnych latach Spółdzielnia inwestowała w bazę samochodową – zakupiła 2 samochody Renault do odbioru mleka oraz dwa Lubliny do dystrybucji towaru, samochód ciężarowy Star oraz osobowy Fiat Panda.

W 2010 roku dokonano dwóch kolejnych inwestycji. Oddano do użytku nową stację uzdatniania wody technologicznej i przeprowadzono modernizację tankowni. W 2011 dokonano utwardzenia terenu wokół zakładu kostką brukową oraz zmodernizowano biurowiec.

Spółdzielnia nasza prowadzi skup mleka od rolników z terenu 11 gmin, ogółem do Naszej Spółdzielni dostarcza mleko 335 dostawców. Oprócz skupu mleka udzielane jest doradztwo i organizowane są szkolenia dla dostawców. Spółdzielnia rozprowadza środki czystości do produkcji mleka, folię do kiszonek, nasiona, pasze, nawozy i trawę.

Największy procent produkcji stanowią twarogi i masło. Od 2010 roku, jak przystało na stulatkę, są to produkty tradycyjne wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pomimo tego, że gotowy produkt jest wysokiej jakości, to najważniejszym zadaniem jest go dobrze sprzedać. Produkty produkowane są wg starych receptur, bez dodatków i konserwantów. Cieszą się dużym popytem na rynku krajowym, a produkty takie jak: pierogi, kluski wyprodukowane z naszego twarogu trafiają na rynki zagraniczne.

W warunkach gospodarki rynkowej Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Głuchowie radzi sobie bardzo dobrze – jest cenionym producentem całej gamy artykułów mleczarskich wysokiej jakości, o czym świadczą przyznane nagrody i wyróżnienia. Wysoka jakość produktów, nowa szata graficzna, która wyróżnia nasz produkt na półce oraz rosnąca sprzedaż świadczy o dużym zainteresowaniu konsumentów.

Zostaw odpowiedź