23 czerwiec 2013

W czasie trwania targów Rolnych „W Sercu Polski” w Bratoszewicach zostały wręczone puchary i dyplomy najlepszym firmom biorącym udział w Wojewódzkim Konkursie Wyrobów Mleczarskich, Piekarniczych i Wędliniarskich. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Głuchowie otrzymała puchar od Marszałka województwa łódzkiego, za utrzymanie wysokiej jakości masła Tradycyjny smak z Głuchowa – masło ekstra.