MIXER Regionalny

W dniach 8 – 9 września 2012 r. odbył się Mixer Regionalny – 9 Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Głuchowie uczestniczyła w/w Targach. Produkty nasze cieszyły się dużym zainteresowaniem.