Dożynki Powiatowe

W dniach 18-19 sierpnia 2012r. odbyły się Powiatowe Dożynki w Głuchowie, w których uczestniczyła OSM w Głuchowie. Spółdzielnia brała udział w konkursie „Boryna Roku 2012” i otrzymała nagrodę w kategorii Zakład Rolno-Spożywczy.