Polski Producent Zywności

21 września 2015r. na targach Polagra w Poznaniu zostały wręczone nagrody

„Polski Producent Żywności”IMG_20150923_125953, nadawane przez Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

OSM W Głuchowie otrzymała Tytuł

„Polskiego Producenta Żywności” za twaróg pełnotłusty