Nasz twaróg oficjalnie Produktem Tradycyjnym

Na wniosek Marszałka Województwa Łódzkiego twaróg produkowany w naszej Spółdzielni został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych.


Jednym z głównych celów powstania tej listy jest promocja i rozpowszechnianie informacji o produktach wytwarzanych tradycyjnymi, historycznie ugruntowanymi metodami na terenie kraju, po to, aby następnie móc je skuteczniej promować także za granicą. Na Listę wpisywany jest produkt, którego jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji. Produkt ubiegający się o taki wpis powinien ponadto stanowić element tożsamości społeczności lokalnej i należeć do dziedzictwa kulturowego regionu, z którego pochodzi. Wszystkie te cechy posiada Twaróg z Głuchowa.

Zostaw odpowiedź