Nagroda Boryna Roku 2017

Udział w Dożynkach Powiatowych w Spółdzielnia została nominowana przez Starostę Powiatu Skierniewickiego do udziału
w konkursie „Na najlepszego Gospodarza Powiatu Skierniewickiego Boryna Roku” w kategorii zakład rolno – spożywczy.
Spółdzielnia nasza otrzymała nagrodę „Boryna Roku 2017” za najlepszy zakład Powiatu Skierniewickiego”