Budowa instalacji fotowoltaicznej w firmie Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Głuchowie w miejscowości Głuchów

zadanie pod nazwą
” Budowa instalacji fotowoltaicznej w firmie Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Głuchowie w miejscowości Głuchów ” została dofinansowana
ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Kwota udzielonej pożyczki 600 000 zł

Panele fotowoltaiczne o mocy 149,965kWp
https://www.wfosigw.lodz.pl/

WFOŚiGW | Powiat Łódzki Wschodni

Na dachu zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne o mocy 149,965kWp