Aktualności

21 Maj2013

Maj – Spółdzielnia nasza otrzymała znak „Jakość i Tradycja”

Kwiecień 2013 – Promocja produktów na Targach Produktów Regionalnych „Regionalna”, które odbyły się w Centrum MT Polska w Warszawie.

Marzec 2013 – Udział na targach w Warszawie „Smaki regionów” w Fortecy Legionów.

Luty 2013 – Udział na „Targach na Styku Kultur”, które odbyły się w Łodzi.
Spółdzielnia otrzymała nominację do nagrody ogólnokrajowej
„Polski Producent Żywności”